Πίνακας Διαβουλεύσεων

ΠΡΟΕΔΡΙΑ:(34)

ΠτΔ ενημέρωση από Μελετητική Ομάδα (4) * 16/04/2018 >Παρευρισκόμενοι Υπουργοί * 18/06/2018 > Τελετή Έναρξης 1ου Συνεδρίου (παρευρισκόμενοι Υπουργοί, Τ.Ε. Υπουργείων και όλοι οι Κοινοτάρχες περιοχής μελέτης)20/12/2017, 16/04/2018, 18/06/2018, 17/09/2018
ΠτΔ με κ. Παπαδούρη για ενημέρωση (9) * 15/11/2018 >Συνάντηση με ΠαΣυΞε Τροόδους14/08/2017, 21/08/2017, 15/11/2017, 24/11/2017, 20/02/2018, 18/08/2018, 01/02/2019, 16/04/2019, 18/09/2019
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω (5)07/11/2017, 13/04/2018, 17/09/2018, 14/05/2019, 25/10/2019
Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας (7)18/07/2018, 07/11/2018, 28/11/2018, 11/12/2018, 20/12/2018, 26/07/2019, 22/08/2019
Διευθυντής Γραφείου Προέδρου (2)04/07/2018, 02/09/2019
Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου (1)05/09/2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1)02/10/2017
Επίτροπος Περιβάλλοντος (3)20/02/2019, 10/07/2019, 19/09/2019
Επίτροπος Εθελοντισμού (1)08/07/2019
Σύμβουλος του Προέδρου για θέματα Αθλητισμού (1)17/09/2019

ΥΠΑΜ:(6)

ΓΔ ΥΠΑΜ (3)19/07/2018, 10/10/2018, 13/09/2019,
ΓΕΕΦ (3)17/07/2018, 10/10/2018, 19/09/2019

ΥΓΑΑΠ:(35)

Υπουργός (6)20/12/2017, 09/03/2018, 11/05/2018, 17/09/2018, 08/01/2019, 17/01/2019,
ΓΔ ΥΓΑΑΠ (3)02/10/2018,13/05/2019,13/09/2019,
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (8)09/03/2018, 04/10/2018, 05/10/2018, 23/11/2018, 04/09/2019, 24/09/2019, 29/10/2019, 13/11/2019
Τμήμα Γεωργίας (5)Jan/2018, 20/02/2018, 13/07/2018, 16/01/2019, 17/01/2019,
Τμήμα Δασών (5)22/01/2018, 09/03/2018, 13/07/2018, 20/02/2019, 03/10/2019
Τμήμα Μετεωρολογίας (1)06/11/2018,
Τμήμα Περιβάλλοντος (3)09/03/2018, 05/10/2018, 24/09/2019
Κλάδος Αμπελουργίας Οινολογίας (2)Jan/2018, 12/10/2018,
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (1)06/03/2018,
Τεχνική Επιτροπή ΥΓΑΑΠ (1)11/05/2018,

ΥΔΔΤ:(8)

Υπουργός (2)11/05/2018, 13/11/2019
ΓΔ ΥΔΔΤ (3)11/05/2018,09/07/2019,09/09/2019,
Αρχηγείο Αστυνομίας (2)19/07/2018, 10/10/2018,
Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου (1)05/07/2019

ΥΕΕΒΤ:(8)

Υπουργός (2)09/05/2018, 13/06/2019,
Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (2)08/03/2018, 06/06/2019
Κλάδος Τουρισμού (1)09/03/2018,
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (1)09/03/2018,
Τεχνική Επιτροπή ΥΕΕΒΤ (2)20/12/2018, 13/09/2019

ΥΕΠΚΑ:(6)

ΓΔ ΥΕΠΚΑ (2)19/04/2019, 11/09/2019
ΤΕ ΥΕΠΚΑ (1)02/07/2019
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου (2)15/10/2018, 20/12/2018,
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚεΠα) (1)18/12/2018,

ΥΠΕΣ:(29)

Υπουργός (7)18/12/2017, 21/02/2018, 08/03/2018, 10/05/2018, 17/09/2018, 22/04/2020, 02/10/2019
Επαρχιακές Διοικήσεις (10)27/10/2017, 18-19/12/2017, 07/03/2018, 03/10/2018, 04/10/2018, 10/05/2018, 20/12/2018,
Τμήμα Πολεοδομίας (8)06/02/2018, 22/02/2018, 10/05/2018, 20/08/2018, 08/10/2018, 21/12/2018, 17/09/2019, 12/11/2019
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (1)09/03/2018,
Στεγαστική Πολιτική (1)31/01/2019
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (2)18/02/2019, 04/09/2019,

ΥΜΕΕ:(12)

Υπουργός (5)10/05/2018, 16/07/2018, 18/09/2018, 17/12/2018, 10/06/2019,
ΓΔ ΥΜΕΕ (2)04/07/2019, 17/09/2019
Τμήμα Δημοσίων Έργων (4)May/2018, Jun/2018, 16/07/2018, Sep/2018, 
Τεχνική Επιτροπή ΥΜΕΕ (1)11/12/2018,

ΥΠΟΙΚ:(9)

Υπουργός (2)18/09/2018, 23/07/2019
ΓΔ ΥΠΟΙΚ / Οικονομικός Διευθυντής (3)05/10/2018,17/10/2018, 15/03/2019
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (1)18/12/2017,
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (3)05/09/2018, 28/11/2018, 14/12/2018,

ΥΠΠΑΝ:(45)

Υπουργός (3)14/05/2018, 18/09/2018, 20/06/2019
ΓΔ ΥΠΠΑΝ (3)10/09/2019, 21/10/2019, 23/10/2019,
KOA (6)19/07/2018, 19/11/2018, 20/12/2018, 27/05/2019, 08/08/2019, 13/11/2019
Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) (2)12/10/2018, Nov/2018
Νηπιαγωγεία Τροόδους (1)03/10/2018,
Δημοτικά Σχολεία Τροόδους (15)16/10/2018, 14-16/11/2018 (11), 16/10/2019 (2), 18/11/2019
Γυμνάσια / Λύκεια Τροόδους (4)18-20/12/2018, 18/11/2019
Σχολή Μιτσή (2)15/10/2018, 16/10/2018,
EME Φυσικής Αγωγής (1)11/10/2018,
Τεχνική Επιτροπή ΥΠΠ (3)15/10/2018, 09/01/2019, 03/10/2019
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με συντονίστρια ΕΣΑΟΚ εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (3)09/01/2019, 02/09/2019, 06/11/2019
Πολιτιστικές Υπηρεσίες (1)02/09/2019
Τεχνικές Υπηρεσίες (1)24/10/2019

ΥΠΥΓ:(27)

Υπουργός (5)09/05/2018,04/10/2018, 08/05/2019, 01/08/2019,  14/11/2019
Υγειονομικές Υπηρεσίες (3)10/10/2018,12/10/2018, 25/07/2019,
Νοσοκομείο Κυπερούντας (4)09/08/2018, 09/10/2018,20/02/2019, 27/08/2019
Αγροτικά Κέντρα Υγείας (ΑΚΥ) (8)09/10/2018 (2), 10/10/2018 (2), 11/10/2018 (3), 04/10/2019
Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων (1)08/10/2018
Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (1)08/10/2018
Τεχνική Επιτροπή ΥΠΥΓ (4)19/07/2018, 08/10/2018, 10/10/2018,
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (1)20/02/2020

ΥφΤΟΥ:(3)

Υφυπουργός Τουρισμού (2) 18/01/2019, 22/04/2019,
Αν. ΓΔ ΥφΤΟΥ (1)11/09/2019

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:(170)

Κοινότητες Περιοχής Μελέτης (164)Dec/2017 – Jan/2018, 15-20/12/2017, 24/05/2018, 05/06/2018, 07/06/2018, 09/06/2018, 08/11/2018, 09/11/2018, 08/12/2018, 16/01/2019, 24/01/2019, 25/01/2019, 22/02/2019 (2), 27/02/2019, 12/03/2019, 20/03/2019, 11/07/2019, 12/07/2019, 31/07/2019 (2), 10/09/2019, 04/10/2019 (2), 12/10/2019, 21/10/2019, 20/11/2019 (2)
Ένωση Κοινοτήτων (2)12/07/2018, 09/10/2018,
Αρδευτικές Επιτροπές (Κάμπος, Τσακίστρα, Γερακιές, Παλαιχώρι) (4)18/07/2018,

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:(26)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινοτήτων Τροόδους (4)05/07/2018, 08/10/2018, 21/02/2019, 12/09/2019
Επιτροπή Υγείας Περιφερειακού Συμβουλίου Τροόδους (1)20/02/2019
Ενημερωτικές + Έπαρχους (7)13-16/06/2018,
Ενημερωτικές + Ομάδα Μελέτης (14)02-06/10/2018, 10-20/12/2018,

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:(34)

Μεταποιητές (Γαλακτοκόμοι, Οινοποιοί, επιχειρήσεις αγροδιατροφής) (20)17/12/2017, 20/02/2018, 24/02/2018, 06-07/03/2018, 13/07/2018, 16/07/2018, 12/10/2018, 13/10/2018,
Εστιάτορες, Ξενοδόχοι (6)18-19/12/2017, 08/03/2018, 09/03/2018, 12/07/2018,
Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι (7)15-16/12/2017, 12/07/2018, 13/07/2018, 16/07/2018
Ομάδες Παραγωγών (1)07/03/2018,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:(28)

Νέοι και Κέντρα Νεότητας (6)22/02/2018, 06/03/3018, 09/03/2018, 10/03/2018, 14/06/2018, 13/04/2019
Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (1)11/04/2019
Συνομοσπονδία Γονέων (1)28/03/2019
Σύνδεσμος Γυναικών Υπαίθρου (1)11/04/2019
Φορείς Αθλητισμού, Αποδήμων, (5)22-23/02/2018, 10/03/2018,
Φορείς Κοινωνικής Ευημερίας (1)15/06/2018
Αναπτυξιακές Εταιρείες (11)19/12/2017, 02/10/2018, 16/10/2018, 26/11/2018, 10/09/2019, 16/09/2019, 19/09/2019, 20/09/2019, 26/09/2019, 26/11/2019
Ίδρυμα Λαόνα (2)03/10/2018, 15/07/2019,

ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:(19)

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) – Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας (1)11/10/2018,
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) (2)21/03/2019, 17/09/2019,
ΠαΣυΞε (1)08/03/2018,
Επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων (2)03-04/10/2018,
Σταθμοί Λυμάτων (Κακοπετριά, Κυπερούντα, Παλαιχώρι Μ., Πλάτρες, Ασκάς) (5)02-05/10/2018,
ΟΕΔΑ Λ/σίας & Λ/σού (2)03/10/2018, 04/10/2018,
Κέντρο Εκπαίδευσης «Ατσάς» (1)17/07/2018,
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (3)16/07/2018, 07/11/2018, 04/09/2019,
Εταιρεία Διαχείρισης Πράσινων Σημείων (2)09/10/2019, 15/11/2019

Πανεπιστήμια:(18)

Πανεπιστήμιο Κύπρου (3)08/02/2019, 07/06/2019, 11/09/2019
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (4)19/09/2018, 17/10/2018, 08/11/2018, 12/09/2019
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2)27/03/2019, 10/09/2019
KES College (3)16/04/2019, 04/06/2019, 13/06/2019,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2)09/09/2019, 19/09/2019
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (2)11/09/2019, 18/09/2019
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (1)12/09/2019
Frederick (1)13/09/2019

UNSORTED:(24)

ΓΔ ΕΠΣΑ (2)16/07/2018, 11/01/2019,
Αντώνης Παπαλοΐζου (δικηγόρος) (1)11/10/2018,
ΓΔ Απολλώνιο Νοσοκομείο (1)12/10/2018,
Προύτζος & Προύτζος Δικηγόροι (2)11/07/2018, 06/11/2018,
PWC (2)23/02/2018, 13/11/2018,
Οργανισμός Νεολαίας (2)19/12/2018, 20/03/2019
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) (3)26/07/2019, 09/09/2019, 17/10/2019
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης  (1)19/12/2018,
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) (1)22/01/2019,
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) (1)Jan/2019
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λ/σίας & Πιτσιλιάς (2)06/03/2018, 17/07/2018,
Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού (1)18/03/2019
Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 (ΣΥΜΑΕ) (1)05/09/2019
Υπάτος Αρμοστής Αυστραλίας (1)30/07/2019
Πολιτικά Κόμματα (3)03/01/2019, 18/03/2019, 23/07/2019

ΣΥΝΟΛΟ: 541 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ