Οι ορεινές μας περιοχές αξίζουν την προσοχή μας.

Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί από το Ίδρυμα περισσότερα από 5.5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία στην αποκλειστικότητά τους προέρχονται από τον ιδρυτή του Ιδρύματος, κ. Γιαννάκη Παπαδούρη.

Καμπαναριό στον Καλοπαναγιώτη
Γιοφύρι στο δάσος
Ιαματικές Πηγές
Προσόψεις κτηρίων
Οικία στον Καλοπαναγιώτη

Πρωτοβουλίες

για ένα καλύτερο αύριο

Το Ίδρυμα Γιαννάκη Παπαδούρη, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης προσφοράς του και του πολυδιάστατου έργου του κατά την τελευταία εικοσαετία στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη και την ευρύτερη περιοχή Μαραθάσας, προχώρησε στην ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων για την αναζωογόνηση της περιοχής και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων.

Συνολικές δαπάνες μέχρι σήμερα
5.5 ΕΚ
Προϋπολογισμός 2022
1.1 ΕΚ
Σύνολο Θεματικών
7

Για να μπορέσεις να υλοποιήσεις μια ιδέα, μια δήλωση, μια προεκλογική εξαγγελία του 2013, χρειάζεσαι κάποιον που να έχει το ίδιο όραμα. Με τον κ. Γιάννη Παπαπαδούρη είπαμε ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει για το Τρόοδος και για όλες τις ορεινές κοινότητες. Μικρογραφία υπήρξε ο επιτυχής προγραμματισμός και η δράση του ώστε ο Καλοπαναγιώτης από έρημη κοινότητα να καταστεί κέντρο δράσης.


Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης
Ορεινών Κοινοτήτων

Η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων αποτελεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με προτάσεις για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες για την αναγέννηση των ορεινών κοινοτήτων Τροόδους.

δες τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ο δρόμος για επίτευξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος ορεινών περιοχών Euro-Montana, με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής για ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ανοίγεται.

Δημήτρης Γούσιος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου

Ενδιαφέρουν

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιός ο σκοπός του Ιδρύματος;

Στα γρήγορα: Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων

Γενικός σκοπός του Ιδρύματος Γιαννάκη Παπαδούρη είναι η συμβολή του στην πρόοδο των ορεινών κοινοτήτων της Κύπρου και ιδιαίτερα των πιο περιθωριοποιημένων.

Σε ποιούς τομείς επικεντρώνονται οι δραστηριότητες του Ιδρύματος;

Στα γρήγορα: Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων

Το Ίδρυμα Γιαννάκη Παπαδούρη ιδρύθηκε για την υποστήριξη της αναζωογόνησης των ορεινών κοινοτήτων της Κύπρου, ακολουθώντας το πνεύμα και την παράδοση των μεγάλων ευεργετών του Ελληνισμού, στον τομέα των κοινωφελών ιδρυμάτων και έργων. Το Ίδρυμα στα δεκαπέντε (15) περίπου χρόνια λειτουργίας του και με δραστηριότητες περιορισμένες στην αναβίωση και την ανάπτυξη της Κοινότητας Καλοπαναγιώτη, προχώρησε στη διεύρυνση των στόχων και του πεδίου παρέμβασής του. Αυτό συνέβη συνειδητά, καθώς η ανάπτυξη της κάθε κοινότητας της περιοχής Τροόδους είναι αλληλένδετη με την εξέλιξη τόσο των γειτονικών κοινοτήτων, όσο και της ορεινής περιοχής στο σύνολό της. Ήδη, αυτή η διαπίστωση οδήγησε το Ίδρυμα στην προώθηση σχετικών δράσεων, η κορυφαία και πιο πρόσφατη εκ των οποίων είναι η συνεισφορά του στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ).

Σε ποιές γεωγραφικές περιοχές εστιάζονται οι δράσεις του Ιδρύματος;

Στα γρήγορα: Περιοχή Τροόδους

Η ανάπτυξη της κάθε κοινότητας της περιοχής Τροόδους είναι αλληλένδετη με την εξέλιξη τόσο των γειτονικών κοινοτήτων, όσο και της ορεινής περιοχής στο σύνολό της

Ποιά η σχέση του Ιδρύματος με του τοπικούς αλλά και διεθνείς οργανισμούς;

Στα γρήγορα: Προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος

Στα πλαίσια της προώθησης των σκοπών του Ιδρύματος έχουμε συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους παγκόσμιους, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, κυβερνητικούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, δημοτικές αρχές και κοινοτικά συμβούλια, εταιρείες, στην Κύπρο, στην Ε.Ε. και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ποιό είναι το συνολικό κόστος δαπάνης που δόθηκε από το Ίδρυμα;

Στα γρήγορα: 5.5 εκατομμύρια ευρώ

Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί από το Ίδρυμα περισσότερα από 5.5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία στην αποκλειστικότητά τους προέρχονται από τον ιδρυτή του Ιδρύματος, κ. Γιαννάκη Παπαδούρη.