1ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους

Το Γραφείο Γιαννάκη Παπαδούρη, Συμβούλου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανάπτυξη Τροόδους, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, είχε διοργανώσει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το «1ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους».

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η συζήτηση των αποτελεσμάτων της διάγνωσης της Α Φάσης της Εθνικής Στρατηγικής καθώς επίσης και των εισηγήσεων των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αιγαίου και Γεωπονικού Αθηνών πάνω σε στρατηγικής σημασίας θέματα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη του Τροόδους για τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής για τις ορεινές Κοινότητες του Τροόδους και της Κύπρου.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 21 Τεχνικές Επιτροπές από όλα τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και επιστήμονες των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αιγαίου και Γεωπονικού Αθηνών καθώς και εμπειρογνώμονες της ALA Planning Partnership. Οι εργασίες του πολυθεματικού συνεδρίου διεξήχθησαν από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου 2018, από τις 8.30π.μ. έως τις 2.45μ.μ. στα γραφεία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Η τελετή έναρξης του «Συνεδρίου Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους» είχε διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου 2018, στις 8.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η θεματολογία του συνεδρίου. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στηρίζοντας την υπό διαμόρφωση πολιτική για την ορεινή Κύπρο είχε παρευρεθεί και απευθύνει χαιρετισμό.

Η Τελετή Λήξης του Συνεδρίου – Γενική Συνέλευση Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση των ορεινών κοινοτήτων Τροόδους – είχε διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου 2018, στις 12.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι συναινετικές αποφάσεις  στις οποίες κατέληξαν οι συναντήσεις.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ