Διατύπωση των Στρατηγικών και Τακτικών Στόχων

Ο προσδιορισμός των Στρατηγικών και των Τακτικών Στόχων που ακολουθεί ολοκληρώνει την περιγραφή της Στρατηγικής για το Τρόοδος.