2ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους

Το Γραφείο Γιαννάκη Παπαδούρη, Συμβούλου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανάπτυξη Τροόδους, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, είχε διοργανώσει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το «2ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους».

Κεντρικό θέμα του πολυθεματικού συνεδρίου είναι η προσέγγιση ζητημάτων στρατηγικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής για τις ορεινές Κοινότητες του Τροόδους και της Κύπρου. Στο συνέδριο συμμετείχαν οι Τεχνικές Επιτροπές από όλα τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσκεκλημένοι φορείς και υπηρεσίες, και επιστήμονες των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αιγαίου και Γεωπονικού Αθηνών καθώς και εμπειρογνώμονες της εταιρείας ALA Planning Partnership.

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν από τις 11 έως τις 24 Ιουλίου 2018 στα γραφεία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και στα Κεντρικά Γραφεία τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Συναντήσεις είχαν πραγματοποιηθεί επίσης στις κοινότητες Καλοπαναγιώτη και Κυπερούντα για θέματα που αφορούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Δήλωση Πολιτικής Τροόδους, και στις κοινότητες Ευρύχου, Οίκο, Κάμπο, Παλαιχώρι, Κυβίδες, Κοράκου, Πάχνα, Δύμες και Δορά για θέματα που αφορούν αρδευτικούς συνδέσμους, βιοτεχνίες/οικοτεχνίες, κτηνοτρόφους και γεωργούς. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, τέλος, είχαν πραγματοποιηθεί διάφορες εκπαιδευτικές ημερίδες με θεματολογία σχετική με τις καινοτομίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ