Παρουσίαση ανά θεματική ενότητα των αποτελεσμάτων της εδαφικής διάγνωσης